Ceník

Rodinné a rekreační stavby

 • Projekt stavby pro územní souhlas od 45.000 Kč
 • Projekt stavby pro územní řízení od 55.000 Kč
 • Projekt pro stavební povolení, ohlášení stavby od 130.000 Kč
 • Projekt drobné stavby (sjezd, garáž, sklady) od 22.000 Kč
 • Projekt pasivního domu v programu Zelená úsporám od 180.000 Kč

Bytové domy

 • ceny stanoveny dle místních podmínek a rozsahu prací

Průmyslové stavby

 • ceny stanoveny dle typu provozu a rozsahu prací

Doplňkové práce

 • Provedení termovizních snímků s návrhem řešení od 3.000 Kč
 • Průkaz energetické náročnosti stavby od 5.000 Kč
 • Projekty domovních přípojek (voda, plyn, kanaliuace, el.) od 5.000 Kč
 • Vizualizace stavby do fotografie od 8.000  Kč dle počtu pohledů a složitosti
 • Projekt statického řešení a posudky od 12.000 Kč
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby od 7.000 Kč
 • Projekt vytápění od 11.000 Kč
 • Projekt hlukové studie od 8.000 Kč
 • Inženýring od 25.000 Kč
 • Vynětí ze ZPF od 2.000 Kč

Zahradní architektura

 • Cena architektonické studie zahrady se pohybuje dle velikosti pozemku, náročnosti řešení a dohody s investorem. Služby zahradního architekta jsou nastaveny na ¨400,-kč/hod

ing. Jan Bachel

bachel@projekt1980.cz

+420 777 071 714

ing. Petr Novotný

p.novotny@projekt1980.cz

+420 776 051 011

Projekt 1980

Nová zelená úsporám

Pro zájemce nabízíme vyřízení dotací v programu nová zelená úsporám ve všech podporovaných oblastech. Jedná se celkem o třetí výzvu ministerstva životního prostředí, která zahrnuje tři podporované oblasti.

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Termovizní snímky

Od dnešního dne nabízíme klientům měření stávajících k-cí termovizní kamerou. K těmto účelům používáme moderní typ FLIR E30. Tato kamera nám umožňuje měření teploty s přesností 0,1°C. Jako výstup měření je sestava barevných snímků z popisem povrchových teplot jednotlivých částí k-cí.