Architektonicko projekční kancelář – Brno

 • Viniční 240
  615 00, Brno
  tel: +776 051 011
  info@projekt1980.cz
  IČO: 03203298
  DIČ: CZ03203298

mapa2

 

 • Ing. Jan Bachel – projekce
Jan

bachel@projekt1980.cz
tel: +420 777 071 714
Viniční 240
615 00, Brno

 • Ing. Petr Novotný – projekce
Petr

p.novotny@projekt1980.cz
tel: +420 776 051 011
Viniční 240
615 00, Brno

 • Ing. Kateřina Žáková – projekce
Katka

zakova@projekt1980.cz
tel: +420 723 886 925
Viniční 240
615 00, Brno

 • Ing. Arch. Lukáš Novotný – Architekt

info@projekt1980.cz
tel: +420 776 05 10 11
Viniční 240
615 00, Brno

 • Ing. Lenka Juránková – statika staveb
Lenka

jurankova@projekt1980.cz
tel: +420 723 302 184
Viniční 240
615 00, Brno

 • Bc. Petr Mana – elektroinstalace
Mana

mana@projekt1980.cz
tel: +420 736 605 095
Viniční 240
615 00, Brno

 • Tomáš Mottl – rozpočty staveb
Tom

mottl@projekt1980.cz
tel: +420 734 416 437
Viniční 240
615 00, Brno

 • Ing. Pavla Novotná – zahradní architektura
paja3

novotna@projekt1980.cz
Viniční 240
615 00, Brno

ing. Jan Bachel

bachel@projekt1980.cz

+420 777 071 714

ing. Petr Novotný

p.novotny@projekt1980.cz

+420 776 051 011

Projekt 1980

Nová zelená úsporám

Pro zájemce nabízíme vyřízení dotací v programu nová zelená úsporám ve všech podporovaných oblastech. Jedná se celkem o třetí výzvu ministerstva životního prostředí, která zahrnuje tři podporované oblasti.

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Termovizní snímky

Od dnešního dne nabízíme klientům měření stávajících k-cí termovizní kamerou. K těmto účelům používáme moderní typ FLIR E30. Tato kamera nám umožňuje měření teploty s přesností 0,1°C. Jako výstup měření je sestava barevných snímků z popisem povrchových teplot jednotlivých částí k-cí.