budova Anemometrie

První stavbou prováděnou pro Český metrologický institut se v roce 2012 stala budova Anemometrie. Jednalo se o laboratoř měřící rychlosti proudění vzduchu sestávající z aerodynamického tunelu a laserového dopplerovského anemometru. Stavba byla umístěna na severní straně areálu jako samostatně stojící. Hlavním kritériem pro tvorbu projektu bylo zajištění fyzikálních vlastností vnitřního prostředí stavby. Jednalo se především o udržení teploty a vlhkosti s minimální odchylkou v případě dlouhých měření při vysokých rychlostech. Tunel je za tímto účelem vybaven tepelným výměníkem a vnitřní regulací teploty. Samotná stavba se skládá ze sociálního zázemí obsluhy, měřícího prostoru a ovládací místnosti.

Anemometrická laboratoř je rovněž navržena pro budoucí rozšíření o přímou tažnou trať pro kalibraci ve vodním prostředí.