bytový dům Svitavská

Jedná se o bytový dům, který je částečně podsklepen. Výškové úrovně v objektu jsou překonávány pomocí točitého otevřeného schodiště, které vede na pavlač do 2.NP. Přístup do jednotlivých bytů je umožněn z pavlače. Schodiště vede dál do půdního prostoru, který je v současné době využíván pouze jako sklad nepotřebných věcí. Okna obytných místností jsou orientována do ulice.
Nově dojde v objektu k těmto stavebním úpravám:
– změna garáže na bytovou jednotku o jedné obytné místnosti
– vytvoření nástavby, kde štítové stěny budou vyzděny až pod střešní konstrukci, severní uliční stěna bude vyzděna do úrovně 3.NP, a dále se bude jednat o dřevostavbu. V nástavbě budou nově tři mezonetové byty.
Půdorysný tvar objektu zůstane zachován, sklony nové střešní roviny budou různé a to 25° a 10°. Směrem do ulice je navržena střešní krytina z keramických tašek, směrem do dvora krytina z modifikovaného asfaltového pásu s posypem. Komínová tělesa budou odstraněna. Směrem do ulice jsou navržena nová plastová střešní okna. Směrem do dvora jsou v mezonetové části 3.NP navrženy terasy.
Napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající.

Technické parametry stavby:
– užitná plocha stavby: 600 m2
– obvodové zdivo: keramické tvarovky porotherm
– obvodové zdivo nástavby: dřevěný rámový sendvič
– zateplení: kontaktní zateplovací systém ETICS dalmatin tl. 120 mm
– střecha: sedlová střecha s různými sklony střešních rovin
– střešní krytina: kombinace asfaltový pás s posypem a keramickou pálenou taškou
– otvory: plastová okna a dveře
– vytápění: elektrický kotel s teplovodním vytápěním
– celkové náklady na výstavbu: 4,5 mil. kč