cykloprodejna Dako sport

Stávající objekt je jednopodlažní o přibližných rozměrech 11,87×10,6m (půdorys je členitého rázu).
Po přístavbě se bude jednat o dvoupodlažní objekt o přibližných rozměrech 19,38×13,25m, kdy výška hřebene je 8,36m nad 0,000.
Nově navrhovaná přístavba a nástavba je navržena rovněž na základových pasech z ŽB. Přístavba a nástavba je navržena z pórobetonových tvárnic Ytong, zastřešení bude řešeno pomocí sedlových dřevěných krovů a jedné ploché střechy. Jako krytina bude použit plech a hydroizolační folie z PVC. Nově bude v objektu umístěno ŽB schodiště. Nová okna budou plastová v barvě kterou určí investor. V 1.NP se nachází prodejní plocha, prodejní zázemí, technická místnost a sklad. V podkroví je rovněž prodejní plocha, sklad, kancelář, kuchyně a sociální zázemí.

Technické parametry stavby:
– užitná plocha stavby: 234 m2
– obvodové zdivo: porobetonové tvárnice Ytong
– zateplení: kontaktní zateplovací systém ETICS tl. 100 mm
– střecha: kombinace sedlových střech
– střešní krytina: keramická pálená taška
– otvory: plastová okna a dveře
– vytápění: plynový kondenzační kotel s teplovodním rozvodem