Jízdárna Našiměřice

Záměrem investora je vybudovat novou krytou jízdárnu a novou zpevněnou komunikaci sloužící k obsluze a přístupu k jízdárně.
Stavba bude svojí velikostí a tvarem doplňovat stávající stavby areálu, přičemž nedojde k navýšení výšky hřebene oproti stávající stavbě. Během výstavby zůstanou zachovány tři obvodové stěny, dojde k vyzdění jedné nové obvodové stěny a celkové navýšení výšky všech stěn na výšku potřebnou pro pohyb koní v jízdárně.
Vnitřní prostor bude obdélníkového tvaru, hlavní vstup pro koně s jezdci bude přes nově budovanou stěnu – vstup opatřen posuvnými dřevěnými vraty. Druhý vstup pro pěší je orientován ze západní strany, třetí přístup orientován z východní strany, který bude do budoucna plnit funkci technické obsluhy a vjezd techniky s vlečkou.
Přístup pro pěší proveden přes nově budovány chodník vedený z hlavního vstupu do areálu a dále veden kolem severní strany jízdárny.

Technické parametry stavby:
– užitná plocha stavby: 980 m2
– obvodové zdivo: kamenné zdivo v kombinaci s dřevěnou hrázděnou k-cí
– střecha: vazníková s prosvětlovacím a větracím pásem u hřebene
– střešní krytina: plechová falcová krytina
– otvory: polykarbonátové panely
– celkové náklady na výstavbu: 8,5 mil. kč