kompresorová stanice ČMI

Jednou z dalších prací prováděných naší kanceláří pro Český metrologický institut se stala kompresorová stanice. Jednalo se o vybudování stavby do které bude umístěna sestava kompresorů potřebných pro přilehlé laboratoře. Vzhledem k charakteru stávající zástavby (vodní laboratoře, zkušebny, kalibrace měřících soustav atd) bylo zapotřebí stavbu provézt takovým způsobem, aby nevykazovala žádné vnější vlivy a nemohla tím ovlivnit provoz a přesnost prováděných zkoušek – jednalo se především o hluk, vybrace a bludné proudy. Přilehající stěna včetně základové desky byla dilatačně oddělena a to i od základových pasů. Jednotlivé kompresory byly uloženy na plovoucí základové desky uložené do pružného lože. Stěny a strop byly zvoleny ze zvukopohltivých materiálů zamezující šíření hluku do okolí, odvětrání prostoru provedeno přes větrací klapku, kterou je možné v případě potřeby osadit zvuk tlumícím mezikusem. Stavba je v provozu od roku 2014.