Zahradní architektura

 • Ke každému domu patří i pěkná zahrada, která přináší svým majitelům nenahraditelný komfort bydlení.
 • Navrhneme Vám zahradu přesně podle Vašich představ, která bude harmonicky doplňovat Váš dům. Společně najdeme ideální řešení Vaší zahrady, které Vám bude funkčně i esteticky vyhovovat. Podle Vašich nároků a představ Vám nabídneme originální koncept, který bude rozmanitý v detailech, ale jako celek úplný a jednotný. Vaše zahrada bude nabízet obrovské množství živých obrazů měnících se v průběhu celého roku.
 • Speciální nabídkou jsou i zahrady podle Feng-Shuei.
 • Při realizaci spolupracujeme se zahradnickou firmou Zahrada11.com

ing. Jan Bachel

bachel@projekt1980.cz

+420 777 071 714

ing. Petr Novotný

p.novotny@projekt1980.cz

+420 776 051 011

Projekt 1980

Nová zelená úsporám

Pro zájemce nabízíme vyřízení dotací v programu nová zelená úsporám ve všech podporovaných oblastech. Jedná se celkem o třetí výzvu ministerstva životního prostředí, která zahrnuje tři podporované oblasti.

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Termovizní snímky

Od dnešního dne nabízíme klientům měření stávajících k-cí termovizní kamerou. K těmto účelům používáme moderní typ FLIR E30. Tato kamera nám umožňuje měření teploty s přesností 0,1°C. Jako výstup měření je sestava barevných snímků z popisem povrchových teplot jednotlivých částí k-cí.